เช่าเครื่องเสียง
ก่อนลูกค้าจะเลือกเครื่องเสียง ควรดูลักษณะของงาน จำนวนคนที่ร่วมงาน และพื้นที่ของการจัดงานเป็นหลัก ตลอดจนข้อกำหนดของพื้นที่ว่าสามารถใช้เสียงได้ดังมากน้อยเพียงใดบริษัท เรด แคป ออกาไนเซอร์ จำกัด บริการให้เช่าเครื่องเสียงหลายหลายขนาด เพื่อรองรับการใช้งานให้เหมาะกับงาน จำนวนคน และพื้นที่ของงาน

เช่าเครื่องไฟ
งานจะออกมาดูดีหรือไม่ดี ไฟมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าไฟสามารถกำหนด Mood & Tone ของงานได้เป็นอย่างดี บางงานสร้างฉากมาสวยเลย แต่พอจัดไฟห่วย งานนั้นก็ดูแย่ขึ้นมาทันที ดังนั้น ผู้จัดงานควรศึกษาและเลือกไฟให้เหมาะกับงานของคุณ การกำหนดโทนสีให้เหมาะกับงานและใช้แสงสว่างที่เพียงพอกับงาน สุดท้ายก็คือการวางตำแหน่งของไฟที่เหมาะสม บริษัท เรด แคป ออกาไนเซอร์ จำกัด บริการให้เช่าเครื่องไฟสำหรับงาน EVENT. โดยยินดีให้คำแนะนำ โดยจะดูตามความจำเป็นของขนาดพื้นที่และรูปแบบของการจัดงาน

เช่าวิทยุสื่อสารและINTERCOM.ไร้สาย
บริษัท เรด แคป ออกาไนเซอร์ จำกัด บริการให้เช่าวิทยุสื่อสาร และ INTERCOM.ไร้สาย สำหรับใช้งานEVENT ในการติดต่อสื่อสาร ให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น

เครื่องพิมพ์ภาพด่วน 4x6 นิ้ว
บริษัท เรด แคป ออกาไนเซอร์ จำกัด บริการให้เช่าเครื่องพิมพ์ภาพด่วน ซึ่งประกอบด้วย
1.กล้องถ่ายภาพพร้อมตากล้อง
2.เครื่องพิมพ์ภาพด่วน พร้อมระบบ และทีมงาน
ราคาคิดเป็นคิว ๆ ละ 3 ชั่วโมง ไม่เกิน 200 รูป ราคา 9,500 บาท
หมายเหตุ : หากเกิน 200 รูป รูปถัดไปรูปละ 20 บาท

 

<<ย้อนกลับ